حساب کاربری

محصولات

سبد خرید

جستجو
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Filter by دسته‌های محصولات
áäÒ
ãǎæá åÇ? SMD ÈÑÞ ãÓÊÞ?ã
ãÇæÑÇÁ ÈäÝÔ
Çá Ç? Ï? åÇ? Ñä?
Çá Ç? Ï? åÇ? ÓÝ?Ï
Çá Ç? Ï? ãÇÏæä ÞÑãÒ
ÇæÑ Çá Ç? Ï?
ÏÑÇ?æÑ Çá Ç? Ï?
Uncategorized
ÝÑ?ã åÇ? áÇだåÇ? ÍÈÇÈ?
ÝÑ?ã åÇ? ÑŽ˜ÊæÑ?
ÝÑ?ã áÇだÇá Ç? Ï?
ÝÑ?㠍ÑÇÛ Î?ÇÈÇä?
ابزار
لنز
محصول آماده
لامپ ال ای دی
مواد خام و اولیه
انواع فریم روشنایی ال ای دی
فریم چراغ خیابانی
فریم های پرژکتوری
فریم های لامپ های حبابی
پاور ال ای دی
ال ای دی مادون قرمز
ال ای دی های رنگی
ال ای دی های سفید
ماوراء بنفش
درایور ال ای دی
ماژول SMD
ماژول های SMD برق مستقیم
ماژول های نیازمند درایور

Ann Patchett Tells All She Is aware of Love

Karl decided to go to the Mayo Hospital to have a physical. He’d hardly ever done anything at all like that just before. In fact , just like many medical practitioners, he hardly ever got physicals. If selection an appointment to view one of his medical associates, he’d turn out never heading, and if the guy did get, they would just simply sit around and talk.

“Is everything all right? inches I asked.

This individual told me he was fine. However only be vanished one evening, and no, the guy didn’t need me to settle for him.

It had been the beginning of March. I went him towards the airport first in the morning. He didn’t phone until in the evening.

“Well, inch he said. “I failed a test. ”

I was standing in front of my living room window, staring out in the pitch-black darker. “What evaluation? ”

At this time there had been a great abnormal treadmill machine test, and then an echocardiogram that exhibited his cardiovascular system beating at half it is normal function. The kept ventricular ejection fraction visited 25 percent. Common was fifty five percent. That they had scheduled a great arteriogram just for the morning.

“I’m coming up, inch I stated.

“Don’t show up, ” the guy said. “We’ll know more after the test. Anyways, there’s regarding a air. ”

I had been pacing a good circle through my house: room, kitchen, lounge, living room, home, dining room, when my puppy followed behind. Neither Karl nor We were alarmist by nature, but Being feeling decidedly alarmed. Being at the airport terminal first thing the next morning.

“The plane might get to Minneapolis, ” the ticket agent told me. “Might. Or they were able to close the airport, and you may get rerouted. But in case you make it that far, there’s no way you’ll receive a connecting flight to Rochester. It’s a whiteout. micron

I explained I’d give it a go.

All these years I had regarded as afraid of only one possibilities ending: By means of not getting married to Karl, we could actually never get divorced. By means of not marrying him, however never get lost in my opinion. Now I could see the failing of my imagination. I had formed accounted only for the loss I enough to fear.

The flight to Minneapolis was delayed consistently. “The approach things are searching for there, we don’t know when we’ll have the ability to go, ” the agent announced, but two minutes later she said, “Let’s go immediately. ”

Evidently, this was your plane brimming with Minnesotans heading home, not really Nashvillians heading north. Absolutely everyone trudged on this phone without is most beneficial, and we flew away. “Lotta snow up there, inch the pilot said.

On Minneapolis, your situation had produced worse. There are maybe twenty of us awaiting a small commuter plane to Rochester although we viewed the snow beat in the windows. Rochester was featuring its worst grain in several years. I looked over my look at. Arteriogram time frame.

The preliminary came and stood behind the admission counter. “It’s bad ” up ” there, very well he explained. We stared back within him, buried in our layers and headgear and shawls. “What will you say? Try it? ” We all stood ” up ” together, all of us one model. We wanted to try mail order brides portal latin.

Of course you are aware of the plane could not go down inside the blizzard-this can be described as true account, and I am here to tell that. But it struck me for the entire 55 minutes from the flight the fact that my staying killed when trying to get to Karl, who had previously been sick, might place a responsibility of irony on the remaining his lifestyle. I was in one seat, as the single couch behind everyone was a dad who was loudly threatening his two kids across the church aisle. The two daughter’s, who were might be 10 and 12, were definitely beating oneself, smacking and pinching and screaming similar to a couple of wolverines. Between the daddy and the daughters, it was the worst habit I have ever previously seen with a plane. Afterward, suddenly, all three of them ended. That’s the best way bad the flight was. We were pitching sideways in the snow, in a free fall, climbing, since the same instant they each set their hands in their wades in and to be able to make a different sound.

How a pilot saw the runway, I will never know. I was in the air then we were skidding to a prevent and the people clapped and cried. “We’re here, very well the preliminary said. “Last one in. The airport’s shut. ”

I actually made it to Karl’s medical center room regarding 30 seconds prior to they wheeled him for. “See? inch he said to the health care worker. His tone was bleary from anesthetic. “Didn’t I actually tell you she’d be in this article? ” This individual took my hand. “They said, Virtually no, she can’t make it. They said everything’s sealed. And I explained, You don’t find out Ann. very well And then this individual drifted away to sleep.

Describe doubt for me, because at the time I discontinued to understand that. In return No later than this tell you everything I know about love.

They found simply no blockage during the heart, not any arteriosclerosis. It had been a parvovirus. He had a cardiomyopathy. The cardiologist told me the fact that nearly half of the muscle tissue with Karl’s heart was useless. They would put him for a beta blocker called Coreg for the rest of his life. Whenever his ejection fraction, the degree of the blood vessels the cardiovascular was able to pump, fell much lower-say, to 20 percent-he could be eligible for an area on the heart transplant list.

I asked a doctor if there was any chance that the situation could strengthen with time.

“Heart muscle tissue will not regenerate, very well he talked about.

Two days and lots of tests later on, we were in the airport with Rochester to get a flight to Nashville. The snow acquired stopped and was right now plowed in towering banking companies. Karl and I stood along at the eye-port, his wrist around my shoulder, looking out across the area of light. “I guess when we go back home, we should get married, ” I actually said.

Karl nodded. “I think hence. ”

“I’ll put my house on the market. inches

“Good, ” he talked about.

And that was it. Just after 11 many years of discussion, clearly there was nothing a tad bit more to say. “Every relationship you have ever had is going to end, ” my mother possessed told me. If Karl wanted my enable, if there initially were decisions that needed to be stated in a medical center, I could bum as his girlfriend. The guy needed your wife.

مقایسه کالا ها
Press Enter to Search